Metoda bezpośrednia - Direct English Method

Do nauki używamy metody bezpośredniej (Direct Method) która pozwala studentowi opanować język angielski szybciej niż tradycyjne metody nauczania. Metoda  bezpośrednią (Direct Method) zapewnia wysoką skuteczność: 95% studentów zdaje egzamin First Certificate. Dla porównania, międzynarodowa średnia wynosi 70%. Metoda  bezpośrednią (Direct Method) jest odpowiednia dla każdego, w każdym wieku i bez względu na cel studiowania języka. Metoda gwarantuje doskonale rezultaty przy minimalnym wkładzie w prace domowe. Możliwe jest to dzięki maksymalnemu wykorzystaniu lekcji, za które przecież student płaci! Metoda bezpośrednia (Direct Method) jest łatwa, interesująca i przyjemna. Metoda  bezpośrednią (Direct Method) jest znacznie tańsza od tradycyjnych metod nauczania. Po pierwsze, nie wymaga specjalnego wyposażenia (nawet tablicy i ławek) czy dodatkowych materiałów dydaktycznych: zeszytów ćwiczeń, kaset audio i video. Po drugie, ucząc się szybciej student w efekcie płaci mniej, nie traci pieniędzy, ponieważ 100% czasu lekcji wykorzystane jest na aktywne opanowanie języka . Nasza Szkoła oferuje studentom możliwość sprawdzenia jakości usług i Metody przed uiszczeniem zapłaty, pozwalając tym samym na dokonanie właściwego wyboru.

Uczymy metodą  bezpośrednią (Direct Method).

Do nauki używamy metody bezpośredniej (Direct Method) która pozwala studentowi opanować język angielski szybciej niż tradycyjne metody nauczania. Metoda  bezpośrednią (Direct Method) zapewnia wysoką skuteczność: 95% studentów zdaje egzamin First Certificate. Dla porównania, międzynarodowa średnia wynosi 70%. Metoda  bezpośrednią (Direct Method) jest odpowiednia dla każdego, w każdym wieku i bez względu na cel studiowania języka. Metoda gwarantuje doskonale rezultaty przy minimalnym wkładzie w prace domowe. Możliwe jest to dzięki maksymalnemu wykorzystaniu lekcji, za które przecież student płaci! Metoda bezpośrednia (Direct Method) jest łatwa, interesująca i przyjemna. Metoda  bezpośrednią (Direct Method) jest znacznie tańsza od tradycyjnych metod nauczania. Po pierwsze, nie wymaga specjalnego wyposażenia (nawet tablicy i ławek) czy dodatkowych materiałów dydaktycznych: zeszytów ćwiczeń, kaset audio i video. Po drugie, ucząc się szybciej student w efekcie płaci mniej, nie traci pieniędzy, ponieważ 100% czasu lekcji wykorzystane jest na aktywne opanowanie języka . Nasza Szkoła oferuje studentom możliwość sprawdzenia jakości usług i Metody przed uiszczeniem zapłaty, pozwalając tym samym na dokonanie właściwego wyboru. 

Jak działa metoda bezpośrednia nauki angielskiego  (Direct Method)?


Student na pewno zastanawia się jak Metoda bezpośrednia (Direct Method) osiąga swe niezwykle rezultaty. Dokładne tłumaczenie zasad działania metody mogłoby zająć wiele stron, ale podstawa jest to, ze student mówi i słucha dużo więcej w czasie lekcji, niż stosując tradycyjne formy nauki języka. W związku z tym uczy się on w krótszym czasie niż jest to możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych metod. Nauka języka nie stanowi typowo akademickiego przedmiotu, jest to raczej przedmiot polegający na zręczności - stad tez im więcej ktoś praktykuje tym szybciej się uczy - dokładnie jak z pisaniem na maszynie. Ucząc się Metoda bezpośrednią (Direct Method) student jest zmuszony do słuchania przez 60 sekund na minutę, ponieważ klasa jest stale bombardowana pytaniami nauczyciela i studenci nie wiedza, kiedy zostaną zapytani. W tradycyjnych metodach nauczania student często ledwie ma szanse otworzyć usta podczas lekcji. Większość czasu wypełnia nauczyciel mówiąc lub pisząc na tablicy, a student w tym czasie musi notować w zeszycie. W Metodzie bezpośredniej (Direct Method) studenci mówią cala lekcje - są zmuszani do odpowiadania na pytania przez cały czas . 

Student musi mówic i uczyć się. 

Spośsród czterech aspektów nauki języka, takich jak czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie - mówienie uważa się zwykle za najtrudniejsze. Jak już wyżej wspomniano, ucząc się Metodą  bezpośrednią (Direct Method) student jest zmuszony nie tylko do słuchania przez cały czas, ale również do mówienia, gdyż wciąż zadawane mu są pytania. W ten sposób szybko pokonuje on wstępne zakłopotanie, które może wystąpić przy mówieniu - co daje mu pewność siebie w konwersacji poza klasa. Jest zatem rzeczą absolutnie niemożliwa, aby student uczący się Metoda bezpośrednia (Direct Method) siedział w klasie i nie uczył się. Ten właśnie aspekt Metody jest niezwykle istotny dla szkól państwowych, gdzie studenci bywają niechętni do nauki. Studenci uczący się innymi metodami spędzają w klasie godzinę za godzina, rok za rokiem bez zbytniego efektu, a końcowy rezultat jest taki, ze z trudem mogą sformułować proste zdanie. Metoda bezpośrednia (Direct Method) zmusza studentów do nauki i szybko nastawia ich entuzjastycznie, ponieważ czują oni, ze coś osiągnęli. Dodatkowym elementem zmuszającym studentów do nauki jest charakter metody, który czyni niemożliwym :

  • przejście od strony pierwszej do drugiej, zanim każdy w klasie nie zrozumie i nie zapamięta prawie wszystkiego ze strony pierwszej,
  • przejście do wyższego poziomu / książki bez opanowania przynajmniej 80% materiału z poziomu / książki poprzedniej. 

Powtórki

Sposobem, w jaki Metoda bezpośrednia (Direct Method) osiaga tak duże tempo w mówieniu i rozumieniu jest regularne zadawanie tych samych pytań każdego dnia, aż do momentu, kiedy każdy student będzie rozumiał i odpowiadał z dobra prędkością. ów kluczowy moment następuje zwykle po czterech, pięciu powtórkach. Największymi wrogami uczenia się są nuda i słaba pamięć. Metoda bezpośrednia (Direct Method) pokonuje nudę dzięki szybkości, a słaba pamięć przy pomocy powtórek. Powtarzanie wszystkiego cztery, czy pięć razy gwarantuje nie tylko płynność mówienia i rozumienia, ale i trwale zapamiętanie świeżo zdobytej wiedzy - bez względu na to jak słaba pamięcią student dysponuje .

Szybkość

Jednym ze sposobów, w jaki Metoda bezpośrednia (Direct Method) maksymalizuje czas poświęcony na mówienie i koncentracje studentów polega na tym, iż od pierwszej lekcji nauczyciel mówi do studentów z prędkością od około 200 do 240 słów na minutę. Oznacza to, iż tok konwersacji jest znacznie szybszy niż podczas normalnej rozmowy, kiedy używamy ok. 150-180 na minutę. To niezwykle szybkie tempo nauczycieli metody bezpośredniej (Direct Method) skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia się, ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty oraz pozwala na usłyszenie większej ilości słów, częściej powtarzanych. W konsekwencji, ułatwia to rozumienie języka angielskiego poza Szkoła, a ostatecznie przyspiesza proces nauki. Oczywiście student nie mówi tak samo szybko jak nauczyciel, prędkość jego wypowiedzi odbywa się w tempie normalnej konwersacji. Można by pomyśleć, ze dokładność i poprawność w nauce języka są istotniejsze niż tempo mówienia. Naturalnie, poprawność i dokładność są ważne - szczególnie w nauce pisania, lecz prędkość jest absolutnie zasadnicza w mówieniu i rozumieniu, zwłaszcza w rozumieniu. Jak większość automatycznych odruchów, język związany jest ściśle z prędkością. W szczególności rozumienie musi odbywać się z określona minimalna prędkością. Czytać, pisać czy mówić można z charakterystyczna dla siebie szybkością, byleby nie przesadnie mała - natomiast słuchanie i rozumienie musi następować natychmiastowo. Spiker w radiu, telewizji czy kinie nie zacznie mówić wolniej. Student musi posiąść umiejętność zrozumienia języka angielskiego z minimalna prędkością 180 słów na minutę. Niektórzy nie życzą sobie szybkiej nauki angielskiego. Chcą oni nauczyć się języka przede wszystkim dobrze. Obawiają się, ze jeśli proces nauki będzie postępował szybko, to równie szybko nastąpi zapomnienie partii materiału. Jest to jednak niemożliwe, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, tempo nauki powstrzymuje studenta od myślenia w jego własnym języku i stwarza mu warunki do myślenia w języku obcym. Po drugie, prędkość ma swe źródło w regularnych powtórkach. 

definicje poziomów języka angielskiego

Dyktanda są jednym z najlepszych wskaźników określenia poziomu zaawansowania studenta w nauce języka angielskiego. Dyktanda zamieszczone poniżej ukazują poziom reprezentowany przez każdy etap Metody bezpośredniej (Direct Method). Każdy student osiągnąwszy poszczególny etap jest w stanie napisać dyktando odpowiednie dla tego etapu, przetłumaczyć je oraz posługiwać się w rozmowie słownictwem zawartym w dyktandzie. Student nie mógłby znaleźć się na danym etapie, gdyby całkowicie nie opanował przewidzianego materiału .

instrukcje do lekcji  


Nie rób porównań. 

Nie próbuj zgadywać jak działa Metoda. Akceptuj ja i rób dokładnie to, o co prosi nauczyciel. Oceniaj po własnych wynikach.

 

Ciągłe powtarzanie drogą do sukcesu. 

Studenci powinni wiedzieć, ze najważniejsza rzeczą w uczeniu się języka obcego jest nieustanne powtarzanie i dzięki temu utrwalanie w pamięci poznanego materiału.

 

Im więcej powtarzasz tym szybciej się uczysz. 

Student musi rozumieć wagę powtarzania materiału, przeciwnym razie, stanie się on znudzonym, sfrustrowanymi zacznie wątpić w swój postęp. Uczeń będzie się czul tym bardziej znudzonym im mniej będzie powtarzał, jako ze w miarę postępu kursu nowy materiał stanie się niezrozumiały z racji niewystarczającego utrwalenia materiału poprzedzającego .

 

Od czasu do czasu spodziewaj się powtórek z całego materiału. 

Systematyczne powtarzanie jest częścią Metody bezpośredniej (Direct Method), dlatego nauczyciel widząc, ze studenci zwalniają tempo lub zapomnieli materiał z poprzednich lekcji, jest zobowiązany zrobić powtórkę materiału, nawet do książki pierwszej, jeśli uzna to za konieczne. Najczęściej stosowana przez nauczycieli procedura są powtórki czterech ostatnich Etapów, na końcu każdych dwóch Etapów Metody i powtórka całego materiału od strony pierwszej Książki Pierwszej na końcu 6 i 12 Etapu .

 

Wyuczony refleks.

 

Uczenie się języka obcego jest podobnie, jak nauka fortepianu czy pisania na maszynie, przede wszystkim sprawa rozwinięcia szybkiego refleksu.

 

Pozwól, aby nauczyciel pokierował tobą.

 

Podczas nauki studenci powinni zrelaksować się i pozwolić nauczycielowi, aby ten pokierował nimi kładąc swoje słowa w ich usta. Wkrótce sami zaczną mówić, używając tych samych słów, lecz już bez pomocy nauczyciela.

 

90% słów z dowolnej strony, znajduje się w Książce Pierwszej.

 

Obliczono, ze 90% słów na stronie dowolnej książki w jakimkolwiek języku należy do zestawu 1000 słów najczęściej używanych w tym języku. Wszystkie te wyrazy są zawarte w Książce Pierwszej Metody bezpośredniej (Direct Method) i stanowią one bazę, na której będzie opierać się dalsza nauka. Student powinien się nimi posługiwać tak płynnie jak to czyni w języku ojczystym, w tym celu musi dokonywać wielokrotnych powtórek. Student musi się nimi posługiwać bez zastanowienia, gdyż są one trzonem języka.

 

Nauczyciel powtarza każde pytanie dwa razy.

 

Powtórzenie każdego pytania dwukrotnie pozwala nauczycielowi mówić szybko, a studentowi daje szanse na usłyszenie pytania jeszcze raz i zapewnia czas na sformułowanie odpowiedzi.

 

Pierwsza odpowiedź powinna być przeczeniem.

 

Kiedy to tylko możliwe pierwsza cześć odpowiedzi na pytanie nauczyciela powinna być przeczeniem, druga zaś forma twierdząca. Pozwoli to studentowi rozwijać zdania i utrwalić formę przecząca, a także ćwiczyć pamięć przez odwoływanie się zawsze do przeciwieństw.

 

Odpowiedź powinna zawierać słowa użyte w pytaniu.

 

Pytania i odpowiedzi, na których opiera się Metoda bezpośrednia (Direct Method) powinny być stosowane według ściśle określonego wzoru tzn. słowo w słowo. Ani nauczyciel, ani student nie może odstępować od tej reguły. Studentowi nie wolno samemu wymyślać odpowiedzi (z wyjątkiem Książki Piątej), powinien on ćwiczyć słowa i zwroty użyte w pytaniu, pytając i odpowiadając według określonego wzoru.

 

Nie spodziewaj się, ze wszystko zrozumiesz natychmiast. Bądź jak automat.

 

Student nie powinien się martwic, ze nauczyciel nie pozwala mu zbyt długo myśleć nad odpowiedzią i będzie zmuszał go do niej nawet wtedy, gdy student nie wszystko rozumie. Nie musi on rozumieć pytania, kiedy je usłyszy po raz pierwszy, czy tez rozumieć dokładnie co odpowiada. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Wszystkie pytania i odpowiedzi powtarzane są tak długo, aż student rozumie je bez trudności .

 

Książki studenta powinny być zamknięte.

 

Kiedy nauczyciel zadaje pytania, studenci powinni mięć książki zamknięte, koncentrując się wyłącznie na tym, co mówi nauczyciel. Utrwala oni, w ten sposób wymowę nowych słów i nie będą jej mylić ze sposobem zapisu wyrazów .

 

Nie pytaj nauczyciela w czasie lekcji.

 

Student nie powinien przeszkadzać nauczycielowi żądając pytania w czasie trwania lekcji. Jeśli czegoś nie rozumie i chciałby wyjaśnić pewne kwestie, może to zrobić po zajęciach .

 

Bez pogawędek.

 

Nauczyciele i studenci nie powinni gawędzić w czasie lekcji, jest to niezmiernie ważne. Powinno się zadawać pytania tylko z książek Metody bezpośredniej (Direct Method) i na nie odpowiadać. Pogawędki w czasie lekcji są jedynie strata czasu i znacznie wydłużają proces nauki. Pomimo tego, ze wydają się one być dobrym sposobem nauki łączącym przyjemne z pożytecznym to jednak tak nie jest. Czasami mogą one okazać się nudnymi. Wynika to stad, ze w rozmowach takich biorą udział jedynie najbardziej rozmowni studenci i nauczyciele. Reszta klasy natomiast traci swój czas i pieniądze, ponieważ takie pogawędki wydłużając czas nauki zwiększają również jej koszty.

 

Nauczyciel nie powinien mówić w języku studentów.

 

Nawet jeżeli nauczyciel jest tej samej narodowości co studenci lub mówi ich językiem, to lekcje w Szkole powinny być w całości prowadzone w języku angielskim. Jest to kolejna przyczyna, dla której nauczyciel i studenci nie powinni prowadzić ze sobą luźnych rozmów. Skłaniałoby to nauczyciela do udzielania nadmiernych wyjaśnień i tłumaczenia zdań na język ojczysty studentów.

 

Nie rozmawiaj z innymi uczniami.

 

Studenci nie powinni rozmawiać ze swymi kolegami podczas lekcji. Utrudnia to w bardzo dużym stopniu prace nauczyciela i rozprasza uwagę innych studentów. Jest to takie ważne, gdyż nauka języka obcego, szczególnie prowadzona Metoda bezpośrednia (Direct Method) , wymaga całkowitego skupienia i koncentracji.

 

Używaj zawsze skrótów.

 

Student powinien zawsze próbować używać skróconych form języka podczas rozmów lekcyjnych. W ten sposób, od najwcześniejszych etapów oswoi się z prawdziwym językiem używanym poza lekcjami. Opanowanie tych form w późniejszych etapach jest znacznie trudniejsze a nieznajomość ich jest główna przyczyna kłopotów w rozumieniu języka angielskiego używanego poza Szkoła.

 

Dyktanda.

 

Wielu studentów nie lubi pisać dyktand. Są one jednak konieczne, gdyż dzięki nim student uczy się prawidłowej pisowni i wymowy. Student nie powinien się martwic popełnianymi przez siebie błędami, gdyż w miarę upływu czasu jego pisownia poprawi się automatycznie. Z czasem będzie on robił znacznie mniej błędów. Dyktanda w książkach Metody bezpośredniej (Direct Method) składają się z niepowiązanych ze sobą zdań. Pozwala to na wypełnienie zdań, jak największa ilością ostatnio poznanych słów .

 

Czytaj książki i słuchaj kaset w domu.

 

Student uczący się Metoda bezpośrednia (Direct Method) nie dostaje prac domowych. Pozytywny rezultat jest zagwarantowany bez tego. Zaleca się jednak, aby student we własnym interesie czytał książkę i słuchał kaset, codziennie przez około 10 minut, zwłaszcza, jeżeli nie uczęszcza na zajęcia systematycznie. Może on słuchać kaset, np. podczas porannej toalety. Ucząc się w ten sposób studenci przyśpieszają tempo nauki i zmniejszają liczbę godzin nauki niezbędnych do osiągnięcia zagwarantowanego rezultatu (nawet o 25%), a jednocześnie powodują, ze lekcje w klasie staja się łatwiejsze do zrozumienia. Pod koniec każdej lekcji nauczyciel powinien podać numer osiągniętego paragrafu, tak, aby student mógł powtarzać przerobiony materiał i przygotować się do następnej lekcji. Pieniądze, które student zaoszczędzi poprzez przyspieszenie tempa nauki, pokryją, z nawiązka, koszt kaset .

 

Ćwicz z kolega.

 

Oprócz słuchania kaset, studenci mogą również próbowac uczyć się, poprzez zadawanie sobie wzajemnie pytań z książek Metody bezpośrednia (Direct Method). Studenci powinni także próbować rozmawiać ze sobą po angielsku.

 

Nie spóźniaj się i nie opuszczaj lekcji.

 

Regularne spóźnienia i opuszczanie lekcji wydłuża studentowi czas nauki. Częste nieobecności mogą również doprowadzić do zwiększenia kosztów nauki, gdyż student będzie musiał wykupić dodatkowe lekcje, aby nadrobić zaległości. Student spóźniający się codziennie 5 minut (co stanowi 10% 50-cio minutowych lekcji) wydłuża swój kurs o 10%, przez to, 10- miesięczny kurs będzie trwał 11 miesięcy. W nauce języka, nadrabianie zaległości w domu, nigdy nie dorówna umiejętnościom nabytym na lekcji. W domu brak jest nauczyciela, który skorygowałby wymowę.

 

Dziwne pytania.

 

Niektóre pytania w książkach Metody bezpośredniej (Direct Method) mogą wydawać się trochę dziwne a czasami trochę niepoważne. Pytania przeznaczone dla studenta powinny być jednak proste. W początkowym etapie nauki student nie będzie przecież w stanie odpowiadać na złożone, trudne pytania, ponieważ jego znajomość słownictwa jest jeszcze niewystarczająca. Treść pytań nie jest tutaj tak ważna jak ich struktura, użyte słownictwo i intonacja. Pytania są tak skonstruowane, aby każdy student, bez względu na wiek, narodowość czy przynależność kulturowa, mógł na nie odpowiedzieć bez wcześniejszego zastanawiania się i myślenia nad odpowiedzią. .

 

Kolejność uczenia się: ucho, usta, oko, ręka.

 

Student powinien uczyć się języka obcego, jak uczył się mówienia językiem ojczystym, będąc dzieckiem. Jako dziecko najpierw słyszał poszczególne wyrazy i zwroty, potem powtarzał to, co usłyszał, następnie oglądał litery i uczył się czytać, aż wreszcie na końcu sam zaczął pisać. Dziecko ucząc się języka, bardzo często powtarza słowa, które usłyszało, nie zawsze rozumiejąc dokładnie ich znaczenia. Rozumienie przychodzi później. Podobnie powinno być z osoba ucząca się języka obcego. Student nie powinien rozważać i analizować wszystkiego, czy tez bezustannie pytać "dlaczego?" Oczywiście zrozumiale jest to, iż dorosłemu, myślącemu człowiekowi trudno jest zaakceptować taka metodę nauczania i robić coś bez dokładnego zrozumienia, co i dlaczego ma robić. Jednakże ciągle zadawanie pytań spowalnia proces nauki .

 

Nauka pisania zaczyna się później.

 

Nauka pisania jest ostatnim etapem uczenia się języka. Student, jak dziecko, musi najpierw nauczyć się mówić i rozumieć, a dopiero potem pisać. Pisanie nie jest zalecane, aż do odpowiedniego momentu, wtedy to zaczyna myśleć po angielsku. Wcześniej pisze on kilka prostych wypracowana, ale tylko wówczas, gdy chce zdawać egzamin Cambridge Preliminary. Umiejętność pisania wypracowana i tłumaczeń student osiąga automatycznie, równolegle z umiejętnością myślenia po angielsku .

 

Zaakceptuj Metodę, taką jaka ona jest ? to działa.

 

Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, bardzo prostym jest doszukiwanie się wad w Metodzie bezpośredniej (Direct Method). Może się zdarzyć, ze student nie będzie się zgadzał z niektórymi regułami Metody lub nie będzie ich lubił. Jednakże, nawet jeśli Metoda byłaby pełna błędów tak naprawdę nie ma to znaczenia - bo Metoda działa. Wiedzie ona studenta do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i dzieje się to cztery razy szybciej, niż w przypadku innych metod. W przeciwieństwie do innych przedmiotów, w nauce języka obcego nie ważne jest w jaki sposób rezultat został osiągnięty. Liczy się tylko wynik końcowy.

 

jak sprawdzić, czy metoda stosowana jest prawidłowo
Każdy student uczący się w szkole prywatnej, stosującej Metode bezpośrednia (Direct Method), powinien przed rozpoczęciem nauki zapoznać się bardzo uważnie z podanymi poniżej informacjami. Może dowiedzieć się w ten sposób, jak Metoda powinna być poprawnie prowadzona. Jeśli nauczyciel nie stosuje Metody w prawidłowy sposób, może to podwoić czas nauki studenta w szkole i narazić go na dużo większe koszty. Jednym z problemów zastosowania nowych wynalazków jest to, ze ludzie początkowo ich nie rozumieją i w związku z tym, nie potrafią ich poprawnie stosować. Chęć dokonywania zmian leży w naturze ludzkiej. Ludzie pragną zmieniać wynalazki innych tak, aby dostosować je do własnych idei i teorii. Podobnie jak w przypadku aparatu fotograficznego, auta, fotokopiarki - Metoda bezpośrednia (Direct Method) działa najlepiej wówczas, gdy wykorzystuje się ja zgodnie z instrukcja. Dziewięciu nauczycieli na dziesięciu stosuje Metodę bezpośrednią (Direct Method) dokładnie według zaleceń - ale zdarza się, ze dziesiąty nauczyciel zapomni o jednej lub dwóch wytycznych. Jeżeli to się zdarzy studenci powinni osobiście zwrócić mu uwagę lub zgłosić sprawę do sekretarki lub dyrektora. Jeśli student zdecyduje się na rozmowę bezpośrednio z nauczycielem musi pamiętać, aby zachować się taktownie i uprzejmie w stosunku do niego. Student nie powinien obawiać się zgłoszenia swoich uwag czy nawet wniesienia skargi. Musi on pamiętać, ze ucząc się w szkole prywatnej jest płacącym klientem, który ma prawo wymagać dobrej usługi. Bez względu na sytuacje, student nie powinien przemilczać swojego problemu. Oczywiście, jak wszyscy ludzie nauczyciele nie lubią być krytykowani. Jednakże, jeżeli uwagi czynione są taktownie, to na pewno będą wysłuchane i rozpatrzone, tak aby dowiedzieć się co i dlaczego gnębi studenta. Poniżej podajemy listę najczęściej nie respektowanych przez nauczycieli aspektów Metody.

 

Ścisłe trzymanie się wytycznych metody.

 

Od każdego nauczyciela, podobnie jak od studentów wymaga się, aby podporządkował się regułom, jakich wymaga Metoda bezpośrednia (Direct Method) i zaakceptował je bez kwestionowania. Przyjęcie takiej postawy nie byłoby możliwe w nauce żadnego innego przedmiotu, jak np. historii czy literatury. Jednakże nauka języka to nauka polegająca na wyćwiczeniu pewnej umiejętności. Prawdziwym powodem, jednak, dla którego Metoda powinna być zaakceptowana, bez poddawania jej założeń w wątpliwość jest to, ze działa ona i prowadzi do osiągnięcia rezultatów takich, jakich student i nauczyciel oczekują. Poza tym nauczyciel, który nie trzyma się Metody postępuje nieuczciwie w stosunku do studentów.

 

Punktualność.

 

Nauczyciele czasami zapominają jak ważna sprawa jest punktualność. Nie zdają sobie sprawy z tego, ze spóźniając się do pracy, każą czekać klientowi na otrzymanie usługi, za która już zapłacił. Oznacza to, że płaci on za coś, czego jeszcze nie otrzymał. Dlatego tak ważne jest, aby zajęcia zaczynały się i kończyły o ściśle ustalonej porze. Jeżeli nauczyciel zaczął lekcje pięć minut później, powinien przedłużyć ja o piec minut na końcu lekcji. Jeśli tego nie zrobi to zabiera studentowi 10% czasu nauki, co może przedłużyć okres trwania jego kursu. W szkole powinny być dzwonki, oznaczające początek i koniec każdej lekcji, tak aby student był pewny, ze nie traci części lekcji.

 

Ubiór.

 

W czasie lekcji nauczyciel skupia na sobie uwagę uczniów nie tylko przez to co mówi, ale także sposobem zachowania czy ubierania się. Dlatego tez zaleca się, aby nauczyciele ubierali się schludnie i stosownie do swego zawodu .

 

Zadaj koledze pytanie.

 

Wchodząc do klasy, na początku każdej lekcji nauczyciel powinien rozporządzić, aby studenci zadali sobie kolejno pytania tak aby wykorzystać czas, który on sam spędza na otwarciu książek. Studenci, w ten sposób, będą mieli możliwość ćwiczenia form pytających i zadawania dowolnych pytań. Podobna procedura powinna być przyjęta na końcu lekcji.

 

Zadawanie każdego pytania dwukrotnie.

 

Nauczyciel powinien zadawać każde pytanie dwa razy z dużą szybkością i natychmiast podawać studentowi pierwsze słowo odpowiedzi, np. ? Is the table behind me?, Is the table behind me? No, the table....."

 

Wyciąganie odpowiedzi od studenta.

 

Nauczyciel nie może nawet przez chwile czekać na odpowiedz studenta, powinien natychmiast skłaniać go do szybkiej odpowiedzi, przez tak zwane wyciąganie odpowiedzi od studenta.

 

Ani chwili ciszy.

 

Podczas lekcji nie powinno być ani chwili ciszy. Nauczyciel i studenci nie powinni przestawać mówić ani na chwile. Oznacza to, ze w ciągu minuty powinno być wypowiedziane, wspólnie przez nauczyciela i uczniów minimum 210 słów. W ciągu godziny daje to całkowita liczbę 12600 słów wypowiedzianych w sali lekcyjnej. Dlatego tez student, słyszący taka liczbę wyrazów uczy się języka angielskiego cztery razy szybciej niż przeciętnie. Przy użyciu innych metod nauczania podczas lekcji wypowiada się tylko około 3000 słów.

 

Nauczyciel nie powinien przestawać mówić.

 

Nauczyciel powinien mówić przez cały czas trwania lekcji. Powinien odpowiadać razem ze studentem, nawet wtedy, gdy ten nie potrzebuje jego pomocy. Również podczas czytania nauczyciel powinien pomagać wszystkim studentom, nawet gdy nie maja z tym żadnych problemów. W ten sposób skupia on uwagę wszystkich studentów w klasie. To ciągle mówienie nie będzie męczące dla nauczyciela, gdyż wszystko zostało szczegółowo przygotowane przez twórców Metody i lekcje są tak podzielone, aby dać odpoczynek jego głosowi. Inne formy nauczania są bardziej wyczerpujące.

 

Błyskawiczne pytania.

 

W momencie, gdy jeden student kończy odpowiadać na pytanie, nauczyciel powinien zaczynać zadawać następne pytanie innemu studentowi.

 

Każdemu tyle samo pytań.

 

Nauczyciel powinien być pewny, że każdy student w klasie otrzymał taką samą ilość pytań w ciągu lekcji.

 

Poprawa wymowy.

 

Ogromnie ważnym jest to, aby nauczyciel od razu poprawił błąd w wymowie. Zaleca się, aby na początku nauczyciel poprawiał prawie każdą odpowiedz studenta. Później może być to niezbędne tylko, w co drugim lub w co trzecim zdaniu. Poprawiając wymowę studenta nauczyciel powinien imitować jego błędy np.: " Nie, nie' thees ees' , ale ` this is' , powtórz' this is'."

 

Posłuchaj kasety, aby sprawdzić prawidłowość własnych wykładów .

 

Jeśli student chce się zapoznać z prawidłowym sposobem nauczania Metody bezpośredniej (Direct Method) powinien posłuchać lekcji na nagraniach, prowadzonych przez nauczyciela eksperta lub obejrzeć filmy, wykorzystywane do treningu nowych nauczycieli Metody.

 

Ilość powtórek.

 

Niezmiernie ważne jest, aby każda lekcja została powtórzona kilkakrotnie. Jako, ze w ten sposób wszyscy studenci w danej klasie mogą zrozumieć pytanie nawet, jeśli zadane jest bardzo szybko. Jeśli studenci nie usłyszą pytania wystarczająca ilość razy, nie osiągną oni nigdy wymaganej szybkości mówienia i rozumienia. Określenie odpowiedniej ilości powtórek jest sprawa wielkiej wagi. Jeśli student powtarza za mało lub zbyt wiele razy, to w obu przypadkach czas jego nauki wydłuża się znacząco. Jeśli nauczyciel robi powtórki zbyt rzadko, student może mieć problemy ze zrozumieniem i przyswojeniem materiału. Z drugiej jednak strony zbyt częste powtarzanie tych samych pytań może być nudne dla studenta i zniechęcić go do nauki. Można wyróżnić 5 kategorii studentów: wybitni, szybcy, przeciętni, słabi i bardzo powolni. Około 5% wszystkich studentów w szkole to studenci wybitni; 15% - szybcy; 60% - przeciętni; 15% - słabi i 5% - bardzo powolni. Wybitny, całkowicie początkujący student, pochodzący z Europy Zachodniej zwykle jest w stanie przyswoić sobie ok. 12 nowych paragrafów z książek Metody bezpośredniej (Direct Method) w czasie 50 -minutowej lekcji, kiedy student szybki - 8, przeciętny - 6, słaby - 5, a bardzo powolny - 4. Jeżeli studenci przerabiają mniej niż cztery paragrafy w ciągu lekcji może to oznaczać, że nauczyciel nie używa Metody bezpośredniej (Direct Method) w poprawny sposób. Biorąc pod uwagę powtórki, wybitny student potrzebuje powtórzyć materiał przerobiony w czasie każdej lekcji dwukrotnie, szybki student powtórzy go 3 razy, przeciętny - 4 razy, słaby - 5 razy, a bardzo powolny - 6 razy. Ilość powtórek wymaganych podczas danego kursu nie jest stała. W przypadku, gdy klasa cierpi z powodu licznej absencji lub pracuje właśnie nad trudniejsza częścią materiału, tempo nauki będzie malec co oznacza, że nauczyciel będzie musiał w takich wypadkach zwiększyć ilość powtórek. Z drugiej strony, jeśli cala klasa robi bardzo szybkie postępy w nauce, jako ze osiągnęła wysoki poziom znajomości języka, ilość powtórek może ulec zmniejszeniu.

 

Ilość czytanek i dyktand.

 

Wybitny student będący z natury lingwista, nie będzie musiał przerabiać wszystkich czytanek i dyktand. Wystarczy mu tylko co trzecia czytanka i dyktando. Szybki student będzie potrzebował co druga czytankę i dyktando, przeciętny student powinien przerobić wszystkie czytanki i dyktanda, natomiast słaby student prawdopodobnie będzie potrzebował powtórzyć wszystkie czytanki i dyktanda dwukrotnie, a bardzo powolny student, prawdopodobnie, trzykrotnie. Czasami nauczyciel może zapomnieć o przeprowadzeniu ćwiczeń z czytania lub dyktanda w czasie lekcji. Jeżeli zdarzy się coś takiego, studenci powinni zwrócić mu na to uwagę. Kiedy nauczyciel nie przykłada odpowiedniej wagi do ilości powtórek może to wpłynąć niekorzystnie na postępy w nauce studenta i wydłużyć czas studiowania.

 

Materiał ze wszystkich podręczników powinien być nauczany w ten sam sposób.

 

Wśród niektórych nauczycieli istnieje tendencja, aby nieco zwalniać tempo nauki w pewnym momencie. Jest to błędne postępowanie. Podstawowe założenia Metody są takie same dla wszystkich książek. Materiał ze wszystkich podręczników powinien być nauczany w ten sam sposób. Pytania powinny być zawsze zadawane dwukrotnie z ta sama, dużą szybkością, a odpowiedzi natychmiast "wyciągane" od studentów, tak aby nie było ani chwili przerwy.

 

Bez zadań domowych.

 

W Metodzie bezpośredniej (Direct Method) nie ma zadań domowych. Studiując innymi metodami, student musi po każdej lekcji w szkole poświęcić w domu jeszcze przynajmniej 15 minut na odrabianie zadań z każdej godziny lekcyjnej, czyli czas studiowania wydłuża się o 25%.

Chcesz najpierw spróbować?

Weź lekcję próbną, bez zobowiązań.

Przekonasz się jak szybko i jak komfortowo możesz nauczyć się angielskiego. Lekcja próbna trwa 25 minut (standardowa długość lekcji języka angielskiego przez Skype w naszej Szkole wynosi 50 minut).

Zero zobowiązań, jeśli nie jesteś zadowolony nie musisz nic kupować.
Kup lekcję próbną angielskiego przez skype

Kontakt

tel. +48 690 330 000
Skype: teleenglish

AWANS Sp. z o. o.
ul. Towarowa 12
35-231 Rzeszów

© TELEENGLISH - AWANS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.